COVID-19 ZORUNLU LİSANS PARADOKSU

Yazar : Av. Önder Özden[1] Bu makalemizde üzerinden biraz zaman geçmesini ve özellikle patent hukuku bağlamında dünya genelinde yaşanmakta olan gelişmelerin belli bir istikamete kavuşmasını beklediğimiz COVID-19 pandemisine (“COVID-19”) yol açan virüsü ortadan kaldırmak amacıyla dünya çapında geliştirilmekte olan aşı ve antiretroviral ilaçların Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na (“TRIPS”) üye devletler başta olmak üzere...
Devamı...

ŞİRKET YATIRIM VE DEVRALMALARINDA MARKA VALİDASYONU

Yazar : Av. Önder Özden[1] Bu makalemizde ülkemizde gerçekleştirilen şirket yatırımlarında veya devralmalarında (kısaca “Yatırım veya Devralma” diye) çoğunlukla hak ettiği önemin türlü nedenlerle verilmediğini müşahede ettiğimiz yatırım yapılan ya da devralınan şirketin (bundan böyle yatırım yapılacak ya da devralınacak şirket kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) -hisse bedelinin değerlemesinde maddi varlıklarına kıyasla çok daha öncü ve...
Devamı...

DİJİTALİZASYON VE DEĞER ODAKLI FİKRİ HAKLAR STRATEJİSİ

Yazar : Av. Önder Özden* Stratejik fikri haklar yönetimine ilişkin ilk makalemizde, fikri hakların ve inovasyon kültürünün öncelikli olarak -yerli işletmeler tarafından- içselleştirilebilmesi için özellikle işletmelerin üst yönetimi ile stratejik birimlerine (satış, pazarlama, AR-GE birimleri ile tercihen hukukçu olan fikri haklar uzmanına) farkındalık kazandırmasını umduğumuz bazı temel bilgileri ve önerileri paylaşmıştık. Bu makalemizde ise bilgi...
Devamı...

STRATEJİK FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİNİN KURUMSAL OLARAK İÇSELLEŞTİRİLMESİ

Yazar : Av. Önder Özden* İçinde bulunduğumuz dijital/bilgi çağında hızını iyice arttırmış olan teknolojik gelişmeler ister istemez içinde yaşadığımız kültüre de etki etmekte ve yerleşik kültürel kalıplar birer birer çökmektedirler. Yükselen müşteri beklentileri nedeniyle Endüstri 4.0’ın da etkisi ile katma değer yaratan ekonomi modeli daha fazla önem kazandığından bugün, yeni çalışma ve iş modelleri birer...
Devamı...

FİKRİ ÜRÜN YARATIMI İLE BU ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KORUNMASININ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ

FİKRİ ÜRÜN YARATIMI İLE BU ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KORUNMASININ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ Yazar : Av. M. Fatih Güçlü *[1] I. Giriş Ülkemizde fikri ürünler üzerindeki fikri ve sınai hak korumasına yönelik düzenlemelerin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanmasına ve 1994 yılından sonra özellikle sınai haklarla ilgili olarak yayınlanan, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu’nu da...
Devamı...

ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN UYGULAMADA İHTİLAFA YOL AÇABİLECEK ÇELİŞKİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; I. Giriş Çalışan buluşlarına ilişkin iç hukukumuzdaki ilk yasal düzenleme; İsviçre BK’nın 343. madde (Yasa değişikliği sonrasında md. 332) hükmünden iktibas edilmiş olan 1926 tarih ve 818 sayılı eski BK’nın 336. maddesi[1] olup, söz konusu yasal...
Devamı...