ESER II

Yayın Bilgileri

Açıklama

ESER II : Meslek Birlikleri, FSEK Tasarısı, Pratikte Sıkça Rastlanan FSEK Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri