MARKA NEDİR?

Yazar : Av. M.Fatih Güçlü[1] Türkiye’de Hak Sahiplerinin Markaları Üzerindeki Sınai Haklarını Koruyan Kanun Hangisidir? Türkiye’de tescilli -istisnai durumlarda tescilsiz- markalar üzerindeki sınai hakları koruyan Kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (kısaca “SMK” diye)’dur. Markalar ile ilgili hükümler anılan kanunun 4 ila 32. maddelerinde düzenlenmiştir. Sınai hakların tümü ile ilgili hükümler de aynı kanunun 146...
Devamı...

TÜRK VE AVRUPA FİKRİ HAKLAR HUKUKUNDA İNTERNET HİZMET SAĞLAYICILARI VE SORUMLULUKLARI

Yazar : Av. Önder Özden[1] Kavramsal ve içerik olarak İnternet hizmet sağlayıcılarının bizatihi kendileri ve onların üçüncü kişi ihlallerine aracı (intermediary) olmaktan doğan atipik ve istisnai sorumlulukları, bugüne kadar bu makalenin yazarı açısından her nedense bir türlü açıklığa kavuşturulamamış ve hukukun gri alanlarından biri olarak kalmışlardır. Yazar, fikri haklar hukuku kapsamında İnternette gerçekleştirilen özellikle eser...
Devamı...

ESER I : FİKİR ÜRÜNÜ SAHİPLİĞİNİN TEMEL YAPISI

Av. Mehmet Fatih Güçlü ve Av. Onder Ozden’in hazırladığı LawPodcast Media Orijinal Seri “Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku” ilk bölümü şimdi tüm podcast platformlarında yayında! Bu podcast serisinde ‘Fikri Mülkiyet Hukuku’nun başlıca çalışma alanlarından olan eser, marka, tasarım, patentler ile ‘Bilişim Hukuku’ hakkında bilinmesi gerekenleri, stratejik hak yönetimi anlayışıyla pekiştirmek ve teori ile uygulamayı harmanlamak...
Devamı...

TÜRKİYE’DE YAZILIMLAR PATENTLENEBİLİRLER Mİ?

Yazar : Av. Önder Özden[1] Türkiye’de yazılımların -özellikle mobil uygulamaların- patentlenebilir olup olmadıkları, pratikte sıkça karşılaştığımız sorulardan biridir. Bu sorunun cevabını en doyurucu şekilde -patent başvuru dosyasını baştan sona hazırlayan ve buluşçu ile birlikte en doğru istem setini formüle etmek suretiyle koruma kapsamını belirleyen- patent vekillerinin verebileceği düşüncesiyle bugüne kadar bize yöneltilen benzer sorulara aşağıdaki...
Devamı...

MARKA HUKUKUNDA BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ

Yazar : Av. Önder Özden[1] 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (‘’SMK’’) ile marka hukuku alanında mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da düzenlenmemiş olan, dolayısıyla, Türkiye’de uygulamasına 2017 yılına kadar pek sık rastlanılmayan ve Avrupa Birliği hukukunda “Trademark Co-Existence Agreement” şeklinde anılan “Birlikte Var Olma Sözleşmeleri” kapsamında önceki marka...
Devamı...

FİKRİ MÜLKİYET NEDİR?

Fikri Mülkiyet Hakkı Ne Demektir? İnsan, zekasının gelişmişliği ile bu dünyada diğer canlı türlerinden ayrılan ve teknoloji yaratabilen tek varlıktır. İnsanın meydana getirdiği ürünler sadece fiziki olarak yarattığı ürünlerden mütevellit olmayıp fikri emek ve çabası sonucu ortaya çıkan ve yaratıcı niteliğe sahip olan düşünce ürünlerini de içinde barındırmaktadır. Fiziki görünüme sahip olmayan bu ürünleri korumak...
Devamı...

ESER NEDİR?

Hak Sahiplerinin Eserleri Üzerindeki Fikri Hakları Koruyan Ülkemizdeki Kanun Hangisidir? Ülkemizde eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Bununla birlikte ülkemizin de taraf olduğu “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Konvansiyonu”, “Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması” (“TRIPS”), “WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması”, “WIPO...
Devamı...

PATENT HUKUKUNDA TESCİL SONRASI İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Yazar : Av. Önder Özden[1] (“POST-GRANT OPPOSITION PROCEDURE”) Bu makalemizde olabildiğince basitleştirilmiş bir şekilde Türkiye dahil dünyanın 16 ülkesinin patent sisteminde ve EAPO (“Avrasya Patent Ofisi”) ile EPO (“Avrupa Patent Ofisi”) bölgesel patent sistemlerinde[2] mevcut olan tescil sonrası itiraz prosedürü (“post-grant opposition procedure”) genel olarak değerlendirildikten, anılan prosedür ile ilgili olarak ülke uygulamalarında farklılık arz...
Devamı...

COVID-19 ZORUNLU LİSANS PARADOKSU

Yazar : Av. Önder Özden[1] Bu makalemizde üzerinden biraz zaman geçmesini ve özellikle patent hukuku bağlamında dünya genelinde yaşanmakta olan gelişmelerin belli bir istikamete kavuşmasını beklediğimiz COVID-19 pandemisine (“COVID-19”) yol açan virüsü ortadan kaldırmak amacıyla dünya çapında geliştirilmekte olan aşı ve antiretroviral ilaçların Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na (“TRIPS”) üye devletler başta olmak üzere...
Devamı...

ŞİRKET YATIRIM VE DEVRALMALARINDA MARKA VALİDASYONU

Yazar : Av. Önder Özden[1] Bu makalemizde ülkemizde gerçekleştirilen şirket yatırımlarında veya devralmalarında (kısaca “Yatırım veya Devralma” diye) çoğunlukla hak ettiği önemin türlü nedenlerle verilmediğini müşahede ettiğimiz yatırım yapılan ya da devralınan şirketin (bundan böyle yatırım yapılacak ya da devralınacak şirket kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) -hisse bedelinin değerlemesinde maddi varlıklarına kıyasla çok daha öncü ve...
Devamı...