HAKKIMIZDA

BİZ KİMİZ?

Özden & Güçlü Hukuk, Avukat Önder Özden ve M. Fatih Güçlü tarafından 2014 yılında kurulmuş olup, Fikri Haklar Hukuku alanında uzmanlaşmış butik bir hukuk bürosudur. Kurucuları, Fikri Haklar Hukuku alanında çözüm ortakları ile birlikte uzun yıllardan beri vermekte oldukları dava ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda ülkemizde de hızla gelişen İnovasyon kültürü ve bu kültürün saç ayaklarından biri olan teknoloji Start-Up’larına melek yatırım ağları vasıtasıyla Start-IP ismini verdikleri eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Bununla birlikte, üyesi oldukları Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye Grubu) ve Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye) vasıtasıyla Türkiye’deki fikri haklar ekosisteminin akademik gelişimi ile uluslararası düzlemde ülke hukuklarının uyumlaştırılması hedefine katkı sağlamak yanında fikri hakların kurumlar bünyesinde stratejik yönetimi ve ticarileştirilmesi, bunun sonucunda da birer değere dönüştürülmesi için kapsamlı çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca, özellikle siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri işleme ile değer zincirlerinin uçtan uca bağlanıldığı, sanayi devriminin dördüncü evresini oluşturan (akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3-D baskı, bulut ve sair) dokuz teknolojik unsurun şirketlerin faaliyet alanları içine alındığı günümüzde, bu alanda Türkiye’de kendini geliştiren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere Fikri Hakların Stratejik Yönetimi ve Ticarileştirilmesi ile ilgili olarak konusunda uzman teknik çözüm ortaklarıyla birlikte danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Özden & Güçlü Hukuk, yukarıda sayılan hizmetleri hukuk kurallarının toplum üzerindeki sosyo-psikolojik etkilerini dikkate alarak, temel hukuk felsefesinin bağlı olduğu önleyici hukuk hizmeti anlayışıyla sunmaktadır. Özden & Güçlü Hukuk, uyuşmazlıkların doğmadan önce metodolojik-stratejik düşünce ve yaklaşımlarla giderilmesinin önemine inanmakta ve bu doğrultuda, müvekkilleri için yenilikçi ve özgün çözümler üreterek onları bir yandan ticari ve hukuki anlamda daha üretken ve verimli bir gelecek tasarlarken, diğer yandan da mevcut gayri maddi varlıklarından değer yaratmayı hedeflemektedir.

DENEYİMLERİMİZ

Özden & Güçlü Hukuk, özellikle, fikri haklar hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur.
Özden & Güçlü Hukuk, fikri haklar hukuku alanında eser, marka, patent ve tasarım hukuku alanlarında yerli ve yabancı birçok kişi ve kuruma dava, tahkim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Internet alan adları konusunda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) önünde yürütülen uyuşmazlık çözüm politikaları ve prosedürleri doğrultusunda Internet tahkim hizmeti sunmaktadır.
Özden & Güçlü Hukuk, fikri haklar hukuku alanında, marka, tasarım ve patent davalarında teknik çözüm ortakları ile birlikte çalışarak –teknik meselelerin izahında basitlik sağlamak amacıyla, kolay anlaşılır bir ortak bir jargon oluşturmak suretiyle- yenilikçi dava hizmetleri sunmaktadır.

 

Özden & Güçlü Hukuk, şirketlerin fikri haklarının korunmasına, görsel kimlik güçlerinin arttırılmasına ve yenilikçi/inovatif çözümlere teşvik edilmesine yönelik olarak fikri haklar stratejisinin belirlenmesi ve sonrasında yaratılan bu strateji doğrultusunda “Stratejik Fikri Haklar Yönetim” hizmeti sunmaktadır. Bu konuda, Özden & Güçlü Hukuk, fikri haklar ekosisteminde yer alan tüm paydaşlarla işbirliği içinde hareket ederek fikri hakları kâr ve değer üreten birer ticari varlık olarak değerlendirmeyi ve şirket stratejilerine dâhil etmek suretiyle ticarileştirmeyi esas alan ‘stratejik fikri hak yönetim kültürünün’ adaptasyonu ve uygulaması konusunda yoğun bir şekilde çalışmakta ve bu konularda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.
Özden & Güçlü Hukuk, Türkiye’de son on yıldır artarak gelişen Start-Up ekosisteminde de özellikle teknoloji tabanlı girişimlere ve bu girişimlere ilgi duyan melek yatırımcılar ile Risk Sermaye şirketlerine (Venture Capital) fikri haklar hukuku alanında bilgi ve deneyimlerini aktarmakta, onlara mentorluk yapmakta ve böylelikle, bu alanda da fikri haklar bilincinin yeşermesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Özden & Güçlü Hukuk bünyesinde kurucu ortakları tarafından bugüne kadar kaleme alınmış kitap, makale ve mütalaalar bulunmaktadır. Bunlar arasında; TÜSİAD Bülteni için kaleme alınmış “Marka Hakkının Tüketilmesi” başlıklı makale, İTO Etüd ve Araştırma Şubesi için kaleme almış olan “İlaç Patenti/Veri Koruması ve Veri Koruması Süresi” başlıklı mütalaa, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir Haklarının Korunması İle İlgili Temel Bilgiler” başlıklı kitap, “Hukuk ve Adalet” dergisi için kaleme alınmış “Fikri Haklar” ve “Geleneksel Bilginin Korunmasına Yönelik Çalışmalar” başlıklı makaleler, yine Güncel Hukuk Dergisi için kaleme alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı makale başlıca kitap, makale ve mütalaalar arasında sayılabilirler.