Tacettin Tatlıağız

Tacettin Tatlıağız

Mimar Sinan Üniversitesi, Tasarım Bölümü mezunu olan Tatlıağız, Fotoğraf ve Pedagoji konularında ayrıca lisans eğitimi gördü. Uzun yıllar, çizgi üstü Reklam Ajansı çalışmalarında Türkiye’ye onlarca “Marka Firma” kazandırdı. Konusunda Ulus ve Uluslararası eğitimler ve dereceler aldı. Halen, Branding ve Packaging konusundaki bilgi ve deneyimi ile çeşitli üniversitelerde ve firmalarda eğitim vermekte, Mentorluk yapmaktadır. Yılların deneyimi ve bilgilerini içeren, genç meslektaşlara ve iş dünyasına yol gösterecek “Sar, Sarmala” adı ile yayınlamayı düşündüğü kitap çalışmasının hazırlıkları devam etmektedir. Aynı zamanda, bir ABD firması olan, Uluslararası alanda ve çeşitli iş kollarında çalışmalar yapan “Connected Strategies” firmasının Türkiye Partneridir. Bu oluşumun içinde “Senior Advisor” görevini yürütmekte, özellikle ABD’de yerleşik iş alanı oluşturmak isteyen firmaları “Branding” konusunda hazırlayıp ABD ile ortak marketing çalışmaları yaparak pazara yerleştirmektedir. Tatlıağız’ın, Ulusal ve Uluslararası STK’larda ve Meslek Kuruluşlarında üyelikleri ve başkanlıkları bulunmaktadır.

E-mail: tackom@gmail.com
Web-site: www.tacettintatliagiz.com