AİLE

Yayın Bilgileri

Açıklama

Aile kavramını iki farklı kültür üzerinden inceledik. Bunlardan biri denetim odaklı korku kültürü, diğeri gelişim odaklı değerler kültürü. Türkiye’de baskın kültür bunlardan ilki olduğundan özellikle cocuğun hayatındaki etkileri oldukça olumsuz olabiliyor. Bu olumsuzlukların neler olduğundan ve nasıl değiştirilebileceğinden söz ettik. Az önce bahsettiğimiz iki farklı kültür arasındaki farklara atıfla insanı isyan ettiren olaylara, yaşanmışlıklar ve bizim bunlara verdiğimiz tepkileri dile getirdik. Sonuç olarak bu konuda da özellikle değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeği ile yüzleşmemiz şart. Aksi halde bağımlı, bağlaşık, sorumsuz, utanç dolu yetişkin çocukların kendini bilmez tavırlarla cirit attıklar bir toplum olmaktan çıkmamız güç gözükmektedir.