Tag

mitote

 

LAYIK OLMA / GÖRME

Kendini iyi ve güzeli deneyimlemeye layık görmek ve daha da önemlisi insanın bu inancı yaşamına içkin hale getirmeye kendisini layık görmesi kendi...
Devamı...
 

GELDİĞİ GİBİ III

İçimizden geldiği gibi konuştuk.  
 

CÜMLE III

Rollo May’in “Sıkıntı insan olmanın meslek hastalığıdır.” şeklindeki cümlesini irdeledik. Bu cümle ilk bakışta olumsuz bir çağrışım yapıyor gibi gözükmekle birlikte dikkatlice...
Devamı...
 

DEĞERLİLİK

“Sevgi ve aidiyeti tam manasıyla yaşamak istiyorsak, sevgiye ve aidiyete değdiğimize inanmamız gerekiyor. Başkalarının ne düşündüğünü bıraktığımızda ve kendi öykümüze sahip çıktığımızda,...
Devamı...
 

SORUMLULUK

Bugüne kadar bize aile ve sınıf ortamlarında öğretilmiş olan sorumluluk kavramını bir yana bıraktığımızda karşımıza insanın “varoluş sorumluluğu” kavramı çıkmaktadır. Varoluş sorumluluğunu...
Devamı...
 

STRES

Stres, akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. İkisi arasındaki farkı, geçmiş yaşantılarımız ile stres tepkilerimiz arasındaki ilintiyi ve özellikle kronik stresin insan...
Devamı...
 

SAVUNMASIZLIK

Dr. Brene Brown’un ve Prof. Engin Geçtan’ın eserleri ve konuşmaları ışığında savunmasızlık çatı kavramı ışığında incinebilirliği tartıştık. Sistematik bir şekilde ele aldık...
Devamı...
 

ROLLER

Sosyal rolleri konuştuk. İnsanlar arası iletişimin türlerinden insan insana iletişim ile roller arası iletişim arasındaki farklara değindik. Yüz baskın ve can baskın...
Devamı...
 

UYUM

Uyum kavramını insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzen ve doğa ile olan bağlantısı açısından ele aldık. Sonuç olarak, Sigmund Freud’un rüyalar için yaptığı...
Devamı...
 

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK-ÖZEL

Bu özel bölümde pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman’ın içimizdeki çocuk hareketine karşı duruşunu eleştirdik. Seligman’a göre yetişkin olarak kendimizi içinde bulduğumuz karmaşanın...
Devamı...