AYRIMCILIK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Ayrımcılığın tarihsel ve sosyo-psikolojik bağlamlarından söz ettik. İnsanoğlu neden birbirini ayrıştırmakta? Birey ve ait olma bilincinin ayrımcılık bağlamındaki önemine değindik.