ÇOCUK

Yayın Bilgileri

Açıklama

İç çocuk-iç ana baba. Transaksiyonel analiz. Korku vs. Sevgi odaklı çocuk yetiştirme. Utanca boğulma. Yetişkin çocuk. Ait olma ve birey olma dengesi. Tüm bu kavramları çocuğun yetişkin bir birey olarak yetiştirilmesindeki rolleri açısından irdeledik.