CÜMLE-I

Yayın Bilgileri

Açıklama

Cümle isimli yeni serimizde önemli ve anlamlı bulduğumuz cümleleri parçalarına ayırıp önce kavramsal daha sonra bu kavramlar arasındaki örüntüleri analitik bir perspektiften kendi hayatımızı da referans almak suretiyle bütünsel düzlemde irdeliyoruz. Bu bölümde N. Donald Walsch’ın “Yaşamın amacı, kim olduğunuz hakkında sahip olduğunuz en büyük vizyonun en büyük versiyonunda kendinizi her an yeniden yaratmaktır.” şeklindeki cümleyi irdeledik. Bu sayede umuyoruz ki bizi dinleyenler bazen satır aralarında kalan bu cümlelerin iyice irdelendiklerinde içlerinde aslında ne kadar da hayati mesajlar barındırdıklarını görebilir ve bu bakış açısını hayatlarına adapte edebilirler.