CÜMLE III

Yayın Bilgileri

Açıklama

Rollo May’in “Sıkıntı insan olmanın meslek hastalığıdır.” şeklindeki cümlesini irdeledik. Bu cümle ilk bakışta olumsuz bir çağrışım yapıyor gibi gözükmekle birlikte dikkatlice ve derinlemesine analiz edildiğinde aslında önemli ve olumlu bir gerçeği ifade etmektedir. Bazı meslek hastalıkları nasıl olmamamız ve davranmamamız gerektiği konusunda bize ışık tutarlar. Sıkıntılar da bize hayatımızın gidişatı ve neyi daha farklı yapabileceğimiz hakkında bize olumlu yönde ipuçları sunabilirler. Bu ipuçlara dikkat ettiğimizde sıkıntılar dönüştürücü de olabilirler. Sıkıntılar gelişimin dinamosu da olabilirler.