CÜMLE IV

Yayın Bilgileri

Açıklama

Spotify’da yayınlanan “Paradoks” isimli podcast serisinde ilk defa duyduğumuz MS. 200’lü yıllarda yaşamış Antik Yunan filozoflarından Plotinus’un “İnsan, Tanrılar ile hayvanlar arasında kararsız dengede duran bir varlıktır.” şeklindeki sözünü insanın öfke, arzu ve düşünce güçleri temelinde irdeledik. Bu vesileyle, Cümle-IV’ü, eğrisi ve doğrusuyla, “Paradoks” isimli podcastin yaratıcılarına ithaf ediyoruz.