DEĞERLER

Yayın Bilgileri

Açıklama

İnsanın anlam verme süreci içerisinde tanımlama ve değerlendirme sistemleri. Bu sistemler ışığında değerlerin oluşumu ve sahiplenilmesi. Kültür robotu kavramı. Gelişmiş ve kalıplaşmış insanın değerler sistemi. Değerler sistemi ve gerçek özgürlük arasındaki ilişki.