DEĞİŞİM – DÖNÜŞÜM ARASINDAKİ FARK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Değişim ve dönüşüm arasındaki farklar daha önce hiç düşünmediğimiz kadar derinmiş. Bunu araştırdıkça bizim de bu iki kavramı birbirinin yerine kullanmamakla birlikte aslında dönüşümden bahsettiğimiz konuları değişim kavramı ile açıkladığımızı fark ettik ve bu bölümde sürekli üzerinde durduğumuz kavramın aslında dönüşüm kavramı olduğuna açıklık getirdik. Bunu yaparken farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgileri derleyerek iki kavram arasındaki belirgin farklardan söz ettik ve dönüşümün insan açısından taşıdığı ontolojik öneme vurgu yaptık.