DUYGULAR

Yayın Bilgileri

Açıklama

Susan David’in “Emotional Agility” isimli eserinden yola çıkarak duyguları ele aldık. Belki de herkesin ihtiyacı olan duygusal esneklik kavramını irdeledik. Bunun karşısında yer alan ve duygusal katılığın nedeni olan düşüncelere dalma ya da duygulardan kaçma hallerinin negatif etkilerinden bahsettik. Duygularımızı ifade etmekte neden zorlandığımızı anlattık. Buna bağlı olarak içine düştüğümüz duygulara kapılma ve yanlış seçimler yapma halimizi bizi düşürdüğü durumları açıkladık.