GERÇEĞE SAYGI

Yayın Bilgileri

Açıklama

Gerçeğe saygı kavramı her insanın kendi gerçekliklerine, sonra diğer insanların, toplumların ve doğanın kendine özgü gerçekliklerine – olduğu gibi- saygı duyarak yaşamayı bilmesi demektir. Bunun için de insan önce kendini bilmeli, tanımalı ve anlamalıdır ki özünden gelen gerçeklerini de bilebilsin. Bu sayede kendi gerçeğine saygı duymayı öğrenen insan başka insanların gerçekliklerine de bilinçli ve gerçekçi bir biçimde saygı duyabilir. Hakikat ve gerçeklik kavramları da birbirlerinden ayrışırlar. Kişisel gerçeklik çoğunlukla hakikatı yansıtmaz, dolayısıyla kişisel algı gözlüklerimizden tanımladığınız doğru ve yanlışları başkalarının gerçekleri ile örtüşmeyecek bir biçimde dikte ettiğimiz ve kendi doğrularımızın herkesin uyması gereken hakikati yansıttığını düşünmemiz bizi evde, işte, sosyal ve siyasi hayatta totaliter ve baskıcı bir insana dönüştürebilir. Bu da kişisel ve toplumsal gerçekliklere duyarsız kalan bir toplumun nüvesini oluşturur. Bunun olmaması için gerçeğe saygı kavramı en önemli değerlerden biri olarak evrenseldir ve her bir bireyin yaşamının özünü oluşturmalıdır.