HASTALIK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Bu bölümde hastalık kavramını bireysel ve kolektif düzlemde ele aldık. Kavram çoğumuz için ürkütücü ve negatif olduğundan özellikle ele alıp, farkındalık yaratmayı amaçladık ve bazı soruları yanıtlamaya çalıştık. Birey ve toplum neden hasta olurlar? Hastalıkların nedeni salt genetik/kalıtsal mıdır? Psikolojik nedenler ne derece etkilidirler? Toplumları hasta eden nedenlerin altında hangi faktörler öne çıkmaktadır? İnsan ve toplum hastalıklarını yönetebilirler mi? Bunların hepsini konuştuk.