HUSUMET

Yayın Bilgileri

Açıklama

Husumet neden var? Olumsuz bir kavram olarak algılandığı kuşkusuz. Ancak husumet kendi içinde gelişim olanakları da barındırır. Birey kendini bildikçe ve sevdikçe husumet içine daha az düşer, husumetin kendisine aynaladığı mesajları daha doğru algılar ve kendini geliştirebilir. Bu düşünceyle husumet kavramını farklı açılardan ele aldık ve kavram hakkındaki paradigmalarımızı sorguladık.