KORKU

Yayın Bilgileri

Açıklama

Korku nedir? Korkunun temelleri. Sosyo-kültürel nedenleri. Denetim odaklı korku kültürü. Türkiye’de geçerli olan korku kültürünün irdelenmesi. Öğrenilmiş çaresizlik/alternatifsizlik. Toplumda sevgi kültürünü nasıl hakim kılabiliriz? Korkunun temellerinin atıldığı aile ortamı.