LAYIK OLMA / GÖRME

Yayın Bilgileri

Açıklama

Kendini iyi ve güzeli deneyimlemeye layık görmek ve daha da önemlisi insanın bu inancı yaşamına içkin hale getirmeye kendisini layık görmesi kendi içinde otantik olma, kendini bilme, özerklik gibi farklı birçok kavram ile bağlantılı çok geniş bir kavram. By kavramı iyi yaşamak ve ölmek saikiyle koşut olarak değerlendirdik. Kendi hayatının sorumluluğunu alabilen insanın kendini iyi şeylere layık görebileceğini belirttik. Değerlilik bilincinin tek başına yetersizlik şeması olan bir insanın kendisini hayatının kimi yönleri bakımından güzele, olana ve verilene layık görmesini sağlamayacağının da altını çizdik.