MAĞDUR

Yayın Bilgileri

Açıklama

Kurban psikolojisine sahip insanların ortak özellikleri nelerdir? Mağduriyet hissi bir seçim midir? Sağlıksız egonun ve haklılık şemasının mağduriyet hissindeki rolleri ne düzeydedir? Hepsini konuştuk.