SAVUNMASIZLIK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Dr. Brene Brown’un ve Prof. Engin Geçtan’ın eserleri ve konuşmaları ışığında savunmasızlık çatı kavramı ışığında incinebilirliği tartıştık. Sistematik bir şekilde ele aldık ve bunu yaparken utanç ile suçluluk kavramları arasındaki farkın insanın incinebilirlik içerisinde dış dünya ile kurduğu bağı ne şekilde etkilediğini ortaya koyduk.