YILMAZLIK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Yılmazlık kavramını Martin Seligman’ın “Pozitif Psikoloji” kuramı dahilinde gündeme gelen psikolojik sermaye bahsi altında ele aldık. Yılmazlık nedir, karakteristik özellikleri nelerdir, birey ve toplum olarak hangi noktadayız, umut, olumlu tutum, özyeterlilik ve öz saygı kavramları ışığında tüm bunları irdeleyerek cevap bulmaya çalıştık.