BAĞIMLILIK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Bağımlılığı farklı açılardan ele aldık. Bağımlılığı salt uyuşturucu bağımlılığı ekseninde değil, her türlü bağımlılık ekseninde inceledik ve kaynağına inerek doğru soruyu sormaya çalıştık. Bunu yaparken de ünlü fizikçi Gabor Mate’nin TedX konuşmasından yararlandık.