DÖNGÜYÜ KIRMAK

Yayın Bilgileri

Açıklama

Daha doğru, güçlü ve anlamlı bir hayat için hepimizin içinde yoğurulduğu özellikle maladaptif döngülerin farkına varması ve gerçekten isteyerek onları yeni ve daha yararlı döngüler yaratmak için kırması gerekmektedir. Bunun için insanın kendisiyle yüzleşmesi, gelişmesi ve değişmesi gerekmektedir. Hiçbir döngü ebedi olmamalıdır. Yaşımız kaç olursa olsun maladaptif bir döngünün içinden çıkarak yepyeni gerçeklikler yaratabiliriz. Bu da hayatımızın gidişatını tümüyle değiştirmeye muktedirdir.