İÇİMİZDEKİ ÇOCUK-ÖZEL

Yayın Bilgileri

Açıklama

Bu özel bölümde pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman’ın içimizdeki çocuk hareketine karşı duruşunu eleştirdik. Seligman’a göre yetişkin olarak kendimizi içinde bulduğumuz karmaşanın nedeni kendi kötü kararlarımız/düşünce biçimlerimiz ve kişiliklerimizdeki kusurlardır. Dolayısıyla yetişkin kişiliğimizi çocukluk sarsıntılarımız/travmalarımız oluşturmaz. Bu noktada geçmişe takılı yaşamak ile geçmişle yüzleşme cesareti göstererek geçmişimizi bağışlamak arasındaki farkı Seligman’ın söz konusu görüşünün arkasında yatan gerçek niyeti sorgulayarak açıklamaya çalıştık.