UYUM

Yayın Bilgileri

Açıklama

Uyum kavramını insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzen ve doğa ile olan bağlantısı açısından ele aldık. Sonuç olarak, Sigmund Freud’un rüyalar için yaptığı yorumdan hareketle uyumun ortak akla giden kraliyet yolu olduğu sonucuna vardık. Bir de uyumsuzluğun, uyum kavramı içerisinde kendisinde paradoksal bir biçimde yer bulup bulamayacağı sorusunu yanıtlamaya çalıştık.