İNSAN İLİŞKİLERİ

Yayın Bilgileri

Açıklama

Kendi ortaklık ve dostluk ilişkimizden yola çıkarak genel anlamda insan ilişkilerini irdeledik. Özel ve iş hayatındaki ilişkilerin takıldıkları engellileri kendi hayat tecrübelerimiz ışığında değerlendirdik.