KİTABIN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ

Yayın Bilgileri

Açıklama

Bu bölümde çocuğun kitap ile olan ilişkisini, eğitim sistemimizin ve kültürel altyapımızın kitaba bakışaçısını, savaş ve darbe dönemlerinde kitabın İnsan hatayındaki önemine, felsefe ile kitap arasındaki ilişkiye değindik.