MARKA HUKUKUNDA BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ

Yayın Bilgileri

Açıklama

Birlikte var olma sözleşmeleri hazırlanırken sözleşme içeriklerinin kamu düzeni ve rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinin yanı sıra tarafların, sözleşme konusu markaların (bugünkü ve gelecekteki hallerinin), markanın gelecekteki faaliyetlerinin ne şekilde gelişeceğinin, markaların ayrıştırılarak kullanılacakları mal ve hizmetler ile coğrafi alanların taraflarca sözleşme müzakereleri sırasında etraflıca tartışılması, uzun erimli düşünülerek kucaklayıcı ve potansiyel anlaşmazlıkları minimize edici nitelikteki hükümlere ağırlık verilmelidir.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!