Tag

makale

 

TÜRK VE AVRUPA FİKRİ HAKLAR HUKUKUNDA İNTERNET HİZMET SAĞLAYICILARI VE SORUMLULUKLARI

İnternet hizmet sağlayıcılarının, İnternet ortamında erişilmesine, depolanmasına/barındırılmasına ve iletimine aracı oldukları içerikler üzerindeki atipik sorumlulukları -yer ve erişim sağlayıcılar bakımından- güvenli liman...
Devamı...
 

TÜRKİYE’DE YAZILIMLAR PATENTLENEBİLİRLER Mİ?

Türkiye’de yazılımlar patentlenememektedir demek gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Zira, makalemizde olabildiğince basitleştirerek izah etmeye çalıştığımız gibi yazılımlar da bir özel cihaza ya...
Devamı...
 

MARKA HUKUKUNDA BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ

Birlikte var olma sözleşmeleri hazırlanırken sözleşme içeriklerinin kamu düzeni ve rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinin yanı sıra tarafların, sözleşme konusu markaların (bugünkü ve...
Devamı...
 

PATENT HUKUKUNDA TESCİL SONRASI İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Bu makalemizde olabildiğince basitleştirilmiş bir şekilde Türkiye dahil dünyanın 16 ülkesinin patent sisteminde ve EAPO (“Avrasya Patent Ofisi”) ile EPO (“Avrupa Patent...
Devamı...
 

COVID-19 ZORUNLU LİSANS PARADOKSU

COVID-19 pandemisinde -kamu, patent sahibi ve hükümetler arasındaki menfaatler dengesi gerektiği kadar dikkate alınmaksızın- patentin zorunlu lisansa tabi tutulması olasılığı dünya çapında...
Devamı...
 

ŞİRKET YATIRIM VE DEVRALMALARINDA MARKA VALİDASYONU

Bu makalemizde ülkemizde gerçekleştirilen şirket yatırımlarında veya devralmalarında çoğunlukla hak ettiği önemin türlü nedenlerle verilmediğini müşahede ettiğimiz yatırım yapılan ya da devralınan...
Devamı...
 

DİJİTALİZASYON VE DEĞER ODAKLI FİKRİ HAKLAR STRATEJİSİ

Sanayi 4.0 devriminde öncü rol oynamak isteyen işletmeler, bugüne kadar uygulanan konvansiyonel fikri haklar stratejilerini çok daha fazla dijitalize etmeli ve buluş...
Devamı...
 

STRATEJİK FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİNİN KURUMSAL OLARAK İÇSELLEŞTİRİLMESİ

Bu makalede yerli işletmelerimizin sahip oldukları fikri haklar ile halihazırda korudukları ve ileride koruyacakları yenilikçi fikri ürünlerin şirketlerine katacakları yüksek katma değeri,...
Devamı...
 

FİKRİ ÜRÜN YARATIMI İLE BU ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KORUNMASININ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ

Fikri ürünler ve bu ürünler ile ilgili fikri ve sınai hak korumasının ülkemiz için öneminin ayırdına, gerek toplum bünyesinde ve gerekse hukuk...
Devamı...
 

ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Hizmet buluşlarının akıbeti işletmeler açısından belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Bu belirsizliği doğuran ve besleyen ise hizmet buluşlarına yönelik yürürlükteki iki yasal düzenleme:...
Devamı...