MARKA NEDİR?

Açıklama

Yeni buluşlar, faydalı modeller ve özgün tasarımlar birer fikri hak ürünüdürler ve bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek için, öteki benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlayacak bir tanıtım aracına, ayırt edici bir işarete gereksinim vardır. İşletmeler için önemli bir unsur olan bu ayırt edici işaretler markalardır. Markalar özet bir tanımla; bir ticari işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri başka bir ticari işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markalar bir yönüyle “bir işletmenin parmak izidir.”denilebilir. Nasıl bir insanın ismi ve soy ismi onun için bir zaman sonra kişiliği ve mesleği/sosyal rolleri gibi sosyo-psikolojik özelliklerine atıf yapan bir nevi ayırt edici işaret haline geliyorsa marka da bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, ayırt edici bir işarettir. Bu doğrultuda, isimlerimizi doğumumuzdan önce seçmemiz mümkün değil iken markalarımızı seçebilmemiz mümkündür, önemli olan; bunun doğru bir bilinç ve strateji ile yapılmasıdır.
Makaleyi okumak için Tıklayınız!