TÜRK VE AVRUPA FİKRİ HAKLAR HUKUKUNDA İNTERNET HİZMET SAĞLAYICILARI VE SORUMLULUKLARI

Açıklama

İnternet hizmet sağlayıcılarının, İnternet ortamında erişilmesine, depolanmasına/barındırılmasına ve iletimine aracı oldukları içerikler üzerindeki atipik sorumlulukları -yer ve erişim sağlayıcılar bakımından- güvenli liman adı verilen özel bir sorumluluktan muafiyet rejimine bağlanmış iken içerik sahipleri açısından -bağlantı sağlanan başkasına ait içerikler hariç- kusursuz sorumluluk rejimine tabi tutulmuştur. Konuyla ilgili olarak Türk ve AB Hukukları ile yargı kararları incelendiğinde yasal mevzuatların birbirlerine oldukça paralel oldukları, buna mukabil, Türk mevzuatında tanımlanmamış olan bazı aracı hizmet sağlayıcılarının AB Hukukunda tanımlandığı, her iki mevzuatta da yer ve erişim sağlayıcıları açısından benzer muafiyet rejimleri tanımlanır iken içerik sağlayıcılarının Türk mevzuatının aksine AB mevzuatında ele alınmadıkları ve her iki mevzuatta da sorumsuzluğu ortadan kaldıran bazı istisnai durumların ve bu durumlara uygulanabilir kıstasların belirlendiği anlaşılmıştır.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!