ŞİRKET YATIRIM VE DEVRALMALARINDA MARKA VALİDASYONU

Yayın Bilgileri

Açıklama

Bu makalemizde ülkemizde gerçekleştirilen şirket yatırımlarında veya devralmalarında çoğunlukla hak ettiği önemin türlü nedenlerle verilmediğini müşahede ettiğimiz yatırım yapılan ya da devralınan şirketin -hisse bedelinin değerlemesinde maddi varlıklarına kıyasla çok daha öncü ve belirleyici bir role sahip olan gayri maddi haklarından- markalarının valide edilmesi sürecine değinilmiş ve bu doğrultuda, stratejik açıdan üzerinde önemle durulması gerektiğini düşündüğümüz hususlara dikkat çekilmiştir. Böylelikle yatırım veya devralma sürecinde Şirketin değerini büyük bir oranda belirleyecek olan öncü marka/ları ile alt ve seri markalarından oluşan marka portföyüne yönelik olarak yaşanabilecek bir ihmalin yol açabileceği kaotik sonuçların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!