DİJİTALİZASYON VE DEĞER ODAKLI FİKRİ HAKLAR STRATEJİSİ

Yayın Bilgileri

Açıklama

Sanayi 4.0 devriminde öncü rol oynamak isteyen işletmeler, bugüne kadar uygulanan konvansiyonel fikri haklar stratejilerini çok daha fazla dijitalize etmeli ve buluş odaklı olmaktan çok “değer odaklı” hale getirmek zorundadırlar. Ülkemizin gerçekleri ışığında bu önermeyi değerlendirdiğimizde ise büyük sanayi işletmelerimizin küçük bir kısmı hariç henüz buluş odaklı ya da değil, bir fikri haklar stratejisine dahi sahip olmadıkları (daha doğrusu buna sahip olmanın sağlayacağı dikey ve yatay büyümenin farkında olamadıkları için fikri haklar stratejisi oluşturmayı gerekli görmedikleri) düşünüldüğünde “değer odaklı fikri haklar stratejisinin” öneminden bahsetmemizin gerçekçi olmadığı ileri sürülebilecek ise de bizler çok geç olmadan bu gerekliliğin altını çizmeyi değerli buluyoruz. Bu makalede yerli işletmelerimizin sahip oldukları fikri haklar ile halihazırda korudukları ve ileride koruyacakları yenilikçi fikri ürünlerin şirketlerine katacakları yüksek katma değeri, bilançolarında yer alan bir kalemden öteye taşımak suretiyle işletmelerinin ticari stratejileri çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini gerçekleştirmelerinde vazgeçilmez bir rolü olan bir “değer” ve “araç” olarak içselleştirebilmelerinin önemi vurgulanmıştır.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!