STRATEJİK FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİNİN KURUMSAL OLARAK İÇSELLEŞTİRİLMESİ

Yayın Bilgileri

Açıklama

Bu makalede yerli işletmelerimizin sahip oldukları fikri haklar ile halihazırda korudukları ve ileride koruyacakları yenilikçi fikri ürünlerin şirketlerine katacakları yüksek katma değeri, bilançolarında yer alan bir kalemden öteye taşımak suretiyle işletmelerinin ticari stratejileri çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini gerçekleştirmelerinde vazgeçilmez bir rolü olan bir “değer” ve “araç” olarak içselleştirebilmelerinin önemi vurgulanmıştır.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!