FİKRİ ÜRÜN YARATIMI İLE BU ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KORUNMASININ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ

Yayın Bilgileri

Açıklama

Fikri ürünler ve bu ürünler ile ilgili fikri ve sınai hak korumasının ülkemiz için öneminin ayırdına, gerek toplum bünyesinde ve gerekse hukuk camiası nezdinde yeterince varılamadığı gözlemlenmektedir. Oysa bugün, gayrisafi yurt içi hasılasını ve dolayısıyla kişi başına düşen milli gelirini yükseltmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunun bu kalkınmayı, sanayi politikalarını katma değeri yüksek ekonomi bazında şekillendirmeleri ve yüksek katma değeri havi markalaşmış ürünler ile sağladıkları anlaşılmaktadır. Yüksek katma değerli ürünlerin büyük bir çoğunluğunu da fikri ürünler oluşturmakta olduğundan gerek fikri ürünler ve gerekse bu ürünler üzerindeki haklar her geçen gün önem kazanmaktadır. Ülkemizin ve şirketlerimizin gelişmiş ülkelerin ilerlediği çizgideki bu vizyona uygun politikalar geliştirememeleri halinde bizi çok sıkıntılı bir sürecin beklediği açıktır.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!