ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Yayın Bilgileri

Açıklama

Hizmet buluşlarının akıbeti işletmeler açısından belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Bu belirsizliği doğuran ve besleyen ise hizmet buluşlarına yönelik yürürlükteki iki yasal düzenleme: Sınai Mülkiyet Kanunu ve Çalışan Buluşları Yönetmeliği’dir. Bu yönde mevcut olan çelişkiler ve ayrıksı düzenlemeler, çalışanlarca işyerinde geliştirilen hizmet buluşlarının işletmelerce tespitini güçleştirmekte, bu buluşlar üzerinde sağlıklı bir şekilde hak talep edilmesini zorlaştırmakta ve bu da söz konusu düzenlemeleri öngörülebilir olmaktan çıkarmaktadır. Makalemizde işveren ve çalışan arasında sorun teşkil edebilecek bu tipteki düzenlemelere işaret edilerek, çözüm önerileri getirilmiş, işveren ve çalışanların konu hakkında bilinçlendirilmesi ve işyerinde gerekli tedbirlerin alınması için tarafların yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Makaleyi okumak için Tıklayınız!