Tag

fikir hakları

 

DİJİTALİZASYON VE DEĞER ODAKLI FİKRİ HAKLAR STRATEJİSİ

Sanayi 4.0 devriminde öncü rol oynamak isteyen işletmeler, bugüne kadar uygulanan konvansiyonel fikri haklar stratejilerini çok daha fazla dijitalize etmeli ve buluş...
Devamı...
 

STRATEJİK FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİNİN KURUMSAL OLARAK İÇSELLEŞTİRİLMESİ

Bu makalede yerli işletmelerimizin sahip oldukları fikri haklar ile halihazırda korudukları ve ileride koruyacakları yenilikçi fikri ürünlerin şirketlerine katacakları yüksek katma değeri,...
Devamı...
 

FİKRİ ÜRÜN YARATIMI İLE BU ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KORUNMASININ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ

Fikri ürünler ve bu ürünler ile ilgili fikri ve sınai hak korumasının ülkemiz için öneminin ayırdına, gerek toplum bünyesinde ve gerekse hukuk...
Devamı...
 

FİKİR HAKLARININ KORUNMASI

Fikir haklarının korunması hakkında temel bilgilere ulaşmak için tıklayınız!